ul. Kutrzeby 32, 42-200     Częstochowa

     Wykaz dokumentacji techniczno-prawnych wykonanych w 2014r.

L.p.

Zakres opracowania

Obiekt

Inwestor

1.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów w systemie numerycznym

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Tauron Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział
w Częstochowie

2.

Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, włączenie jej do sieci 15 kV i budowa powiązań 1 kV dla projektowanych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej

ul. Krynicka i Poleska
w Częstochowie

3.

Modernizacja linii napowietrznej 15kV relacji: SE Zagórze – Polmozbyt w zakresie skablowania fragmentu linii przebiegającej przez teren leśny

miejscowość Kłobuck

4.

Modernizacja odgałęzienia SN do stacji transformatorowej S-233 15/0,4kV Boronów 2 z linii SN Bukowiec-Herby

miejscowość Boronów

5.

Demontaż istniejących stacji transformatorowych S-039 Krzepice Dąbrowskiego i S-230 Krzepice Liceum, budowę kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z włączeniem do sieci SN i nN, kompleksową modernizację obwodów linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji S-039 i S-230

miejscowość Krzepice

6.

Przebudowa istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV S-60 Blachownia Bloki w miejscowości Blachownia przy ul. Żeromskiego 1A wraz
z wymianą kabla 15kV relacji: S-60 Blachownia Bloki - S-234 Blachownia Kubowicza

miejscowość Blachownia

7.

Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV zastępującą istniejącą stację S-442 „Wydra”, budowa nowej stacji transformatorowej „Kalej 6 Wręczycka” wraz z modernizacją istniejącej sieci SN i nN w celu poprawy warunków zasilania dotychczasowych odbiorców i przyłączenie nowych przy ul. Ogrodowej i Wręczyckiej

miejscowość Wydra i Kalej
gm. Wręczyca Wielka

8.

Modernizacja dla TAURON S.A. Oddział
w Częstochowie linii napowietrznej 15 kV relacji Kotowice - Włodowice wraz z odgałęzieniami na terenach zagrożonych występowaniem sadzi katastrofalnej” (część II - Modernizacja istniejącej linii napowietrznej 15kV relacji: Kotowice ÷ Zawada zasilanej z SE Kotowice od stanowiska 15 do stanowiska 25)

miejscowość Rzędkowice

P.P.U.H. "EL-SYSTEM" Tomasz Łuszczyński