ul. Kutrzeby 32, 42-200     Częstochowa

     Wykaz dokumentacji techniczno-prawnych wykonanych w 2012r.

L.p.

Zakres opracowania

Obiekt

Inwestor

1.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów w systemie numerycznym

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Tauron Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział
w Częstochowie

2.

Budowa stacji transformatorowej wraz z jej włączeniem do sieci 15 kV i 1 kV dla zasilania zespołu budynków wielorodzinnych z usługami

ul. Poleska, Okulickiego w Częstochowie działki
nr ewid. 19/9, 20/9, 21/10, 22/15, 22/17, 23/19, 24/14 i 24/15

3.

Przeizolowanie sieci kablowych 6kV na napięcie 15kV zasilanych z SE Sabinów
– III i IV etap

Dzielnica Sabinów w Częstochowie

4.

Wymiana nieusieciowanej linii kablowej 15kV relacji: S-614 ÷ S-73 15/0,4kV

al. Armii Krajowej w Częstochowie

5.

Wymiana nieusieciowanej linii kablowej 15kV relacji: S-205 ÷ S-206 15/0,4kV

ul. Rakowska w Częstochowie

6.

Budowa powiązania kablowego pomiędzy stacjami transformatorowymi 15/0,4kV:
S-521 ul. Kolejowa i S-603 ul. Różana w Częstochowie celem zamknięcia odcinka ciągu nr 102 pracującego promieniowo

Dzielnica Błeszno w Częstochowie

7.

Wymiana nieusieciowanej linii kablowej 15kV relacji:
S-236 15/0,4 kV ÷ S-552 15/0,4 kV

ul. Krótka w Częstochowie

8.

Wymiana nieusieciowanego odcinka linii kablowej 15kV relacji:
S-254 15/0,4kV ÷ S-253 15/0,4kV

ul. Ossowskiego w Częstochowie

9.

Wymiana nieusieciowanej linii kablowej 6kV relacji:
S-71 6/0,4kV ÷ SO-8023 (PKP)

ul. 1-go Maja i Pułaskiego
w Częstochowie

10.

Wymiana nieusieciowanej linii kablowej 15kV relacji:
S-193 15/0,4kV ÷ S-199 15/0,4kV

ul. Mireckiego w Częstochowie

11.

wewnętrzne instalacje elektryczne
i oświetlenia hali magazynowej

ul. Kawia 13/15 w Częstochowie

ELTECH Technika Grzewcza i Sanitarna
Grupa SBS

12.

Wymiana nieusieciowanej linii kablowej 15kV relacji:
S-194 15/0,4kV ÷ S-251 15/0,4kV

ul. Mireckiego i Lenartowicza
w Częstochowie

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział 
w Częstochowie

13.

Budowa linii oświetlenia ulicznego

ul. Szkolna w Krzepicach

Urząd Miejski 
w Krzepicach

14.

Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV
z włączeniem do sieci SN i nN

miejscowość Opatów

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział 
w Częstochowie

15.

Modernizacja linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji transformatorowych SN/nN na terenach zagrożonych występowaniem sadzi katastrofalnej relacji:
stacja transformatorowa S - 846 Zrębice Grabie; stacja transformatorowa S - 87 Kusięta Duże

miejscowości:
Zrębice Grabie i Kusięta Duże

P.P.U.H. "EL-SYSTEM" Tomasz Łuszczyński

16.

Budowa oświetlenia parkingów wraz z budową linii kablowej dla zasilania kamer na terenie Miejskiego Stadionu „Arena Częstochowa

ul. Olsztyńska 123/127
w Częstochowie

Studio Projektowe Anny Kasprzyk

17.

Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4kV "Opatów 2", budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV "Opatów 7" z włączeniem do sieci SN i nN wraz
z kompleksową modernizacją sieci nN
przy ul. Kościuszki

miejscowość Opatów

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział 
w Częstochowie

18.

Modernizacja linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji transformatorowych SN/nN na terenach zagrożonych występowaniem sadzi katastrofalnej relacji:
stacja transformatorowa S - 94 Kobyłczyce,
stacja transformatorowa S - 949 Kobyłczyce 3,
stacja transformatorowa S - 938 Sieraków 2

miejscowości:
Kobyłczyce, Sieraków

P.P.U.H. "EL-SYSTEM" Tomasz Łuszczyński

19.

Modernizacja linii napowietrznej 15 kV relacji Kotowice - Włodowice wraz z odgałęzieniami na terenach zagrożonych występowaniem sadzi katastrofalnej” (część I - Modernizacja istniejącej linii napowietrznej 15kV zasilanej z SE Kotowice odgałęzienie od stanowiska nr 17 do stanowiska nr 30)

miejscowości:
Kotowice, Włodowice

P.P.U.H. "EL-SYSTEM" Tomasz Łuszczyński

20.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów w systemie numerycznym

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu 
w Częstochowie

21.

Budowa oświetlenia drogowego
V zadań

ulice: Geodetów, Sojczyńskiego-Warszyca, Kochmańskiego, Kameli, Banacha, Gomoliszewskiego, Wójcickiego i Weigla w Częstochowie

22.

Budowa słupowej stacji transformatorowej przy ul. Górnej wraz z włączeniem do sieci 15 i 1 kV

miejscowość Sadów, gm. Koszęcin

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział 
w Częstochowie

23.

Budowa oświetlenia drogowego

ul. Turbinowa w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu 
w Częstochowie

24.

Modernizacja linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji transformatorowych SN/nN na terenach zagrożonych występowaniem sadzi katastrofalnej relacji: stacja transformatorowa S - 559 Sudzin-Sudzinek

miejscowość Sudzin-Sudzinek

P.P.U.H. "EL-SYSTEM" Tomasz Łuszczyński

25.

Budowa linii kablowej 15kV pomiędzy istniejącą stacją transformatorową S-731 "Krzepice Słowackiego", a projektowaną stacją transformatorową S-038 "Krzepice Targowa"

miejscowość Krzepice

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział 
w Częstochowie

26.

Kompleksowa modernizacja części istniejącej linii napowietrznej 15kV relacji:
SE Rębielice - Albertów (odcinek pomiędzy stanowiskami o nr 6 do 30) ETAP I-A

Linia Rębielice - Albertów

27.

Budowa 3-polowego złącza kablowego 15kV wraz z budową  zasilania Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego przy ul. Częstochowskiej 212

w miejscowość Lipie

28.

Przebudowa ulicy Rejtana na odcinku od UKS do alei Pokoju - Budowa oświetlenia  ulicznego wraz z przebudową urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych własności Tauron Dystrybucja S.A.
i PKP S.A.

ul. Rejtana w Częstochowie

GRAFIT
Pracownia Projektowa

29.

Przebudowa skrzyżowania ulic Sabinowskiej
i Piastowskiej - Budowa oświetlenia  ulicznego wraz z przebudową urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

skrzyżowanie ulic Sabinowskiej
i Piastowskiej w Częstochowie

GRAFIT 
Pracownia Projektowa