ul. Kutrzeby 32, 42-200     Częstochowa

     Wykaz dokumentacji techniczno-prawnych wykonanych w 2010r.

L.p.

Zakres opracowania

Obiekt

Inwestor

1.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów w systemie numerycznym

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie
Enion Spółka Akcyjna Oddział
w Częstochowie

2.

Budowa dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz
z włączeniem do sieci ŚN i nN oraz budową
i przebudową linii napowietrznej nN

Rzędkowice gm. Włodowice

3.

Przebudowę przyłącza kablowego zasilającego złącze kablowe ZK 10213

ul. Rycerska 9 w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

4.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów w systemie numerycznym

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

5.

Aktualizacja dokumentacji
Budowa oświetlenia ulicznego wraz
z przebudową i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

ul. Traugutta w Częstochowie

6.

Aktualizacja kosztorysu i przedmiaru robót  Budowa oświetlenia zieleńca

ul. Łukasińskiego w Częstochowie

7.

Przebudowa linii napowietrznej nN wzdłuż
ul. Piaskowej – doświetlenie ulicy

ul. Piaskowa w Kłobucku

Urząd Miejski
w Kłobucku

8.

Przebudowa linii napowietrznej nN wzdłuż
ul. Słonecznej – doświetlenie ulicy

ul. Słoneczna w Białej

9.

Aktualizacja dokumentacji
Przebudowa i zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

ul. Oficerskiej na odc. od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

10.

Budowa oświetlenia ulicznego wraz
z przebudową linii napowietrznej i kablowej

ul. Cicha na odc. od ul. Architektów
do ul. Gazowej w Radomsku

Urząd Miasta Radomska

11.

Budowa oświetlenia drogowego

ul. Chodkiewicza w Kłobucku

Urząd Miejski
w Kłobucku

12.

Budowa oświetlenia drogowego

ul. Sadowa w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

13.

Modernizacja sieci napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej
S-28 6/0,4 kV i S-115 6/0,4 kV dla poprawy zasilania istniejących odbiorców

ul. Zamoyskiego w Częstochowie

Enion Spółka Akcyjna Oddział
w Częstochowie

14.

Budowa oświetlenia drogowego

ul. Górnośląska, Cieszyńska, Lubliniecka i Chorzowska
w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu w Częstochowie

15.

Budowa oświetlenia drogowego

ul. Lotosu w Częstochowie

16.

Budowa oświetlenia drogowego

ul. Hausbrandta w Częstochowie

17.

Budowa oświetlenia drogowego

ul. Mstowska i Wodociągowa
w
Częstochowie

18.

Budowa oświetlenia drogowego

ul. Bałtycka, Barwna, Jantarowa
i Letnia w
Częstochowie

19.

Budowa oświetlenia drogowego

ul. Sadowa w Częstochowie

20. Budowa oświetlenia ulicznego z przebudową istniejących urządzeń elektroenergetycznych
 i telekomunikacyjnych związanych z budową drogi dojazdowej i parkingów przy Szkole Podstawowej Nr 48
ul. Michałowskiego w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

21.

Budowa sieci 15kV na terenie osiedla Smugi II

ul. Kochanowskiego w Kłobucku

Enion Spółka Akcyjna Oddział
w Częstochowie

22.

Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego i kanalizacji teletechnicznej
Budowa zasilania szafy oświetlenia ulicznego

al. Niepodległości na odcinku od Ronda Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Bór w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

23.

Budowa oświetlenia parkowego ogródka Jordanowskiego

dzielnica Dźbów w Częstochowie

24.

Wewnętrzne instalacje elektryczne wraz z układem zasilania lokali mieszkalnych na zaadoptowanym poddaszu budynku

ul. Dąbrowskiego 15 w Częstochowie

Zakład Budowlany „WIECHA”Stanisław Pietruszka

25.

Przebudowa istniejących urządzeń elektro-energetycznych i telekomunikacyjnych z budową oświetlenia ulicznego związanych z budową ulicy

ul. Zielonogórska ( na odcinku od
ul. Legnickiej do ul. Zawierciańskiej )
w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

26.

Przebudowa istniejących urządzeń elektro-energetycznych i telekomunikacyjnych z budową oświetlenia ulicznego związanych z budową ulicy

ul. Zawierciańska
( od
ul. Zielonogórskiej do ul. Rzeszowskiej ) w Częstochowie

27.

Przebudowa istniejących urządzeń elektro-energetycznych i telekomunikacyjnych z budową oświetlenia ulicznego związanych z budową ulic

ul. Sosnowiecka i Zawierciańska
w Częstochowie