ul. Kutrzeby 32, 42-200     Częstochowa

     Wykaz dokumentacji techniczno-prawnych wykonanych w 2009r.

L.p.

Zakres opracowania

Obiekt

Inwestor

1.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów w systemie numerycznym

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Enion Spółka Akcyjna

Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

2.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci ŚN i nN dla poprawy parametrów sieci i włączenia nowych odbiorców

Gorzków gmina Niegowa

3.

Aktualizacja dokumentacji technicznej polegająca na ograniczeniu zakresu realizacji oświetlenia i wprowadzeniu zmian w technologii i zakresie wykonania kanalizacji teletechnicznej oraz aktualizacja kosztorysów dla budowy oświetlenia ulicznego, ciągów pieszo-rowerowych wraz
z budową kanalizacji teletechnicznej

al. Niepodległości w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

4.

Wymiana kabla 15kV pomiędzy stanowiskami słupowymi nr 1 i 7 linii napowietrznej relacji : GPZ Mijaczów – Siewierz

ul. Pułaskiego w Myszkowie

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

5.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów w systemie numerycznym

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

6.

Budowa oświetlenia drogowego

ul. Kownackiej w Częstochowie

7.

Budowa oświetlenia drogowego

ul. Rydza Śmigłego w Częstochowie

8.

Wewnętrzne instalacje elektryczne wraz z układem zasilania lokali mieszkalno-usługowych na zaadoptowanym poddaszu budynku

ul. Dąbrowskiego 15 w Częstochowie

Zakład Budowlany Wiecha Stanisław Pietruszka

9.

Wymiana linii kablowej 15 kV relacji S-417 15/0,4 kV ÷ SO-3042 15/0,4 kV  Hotel VEGAS przy ul. Skwerowej w Częstochowie

ul. Skwerowa w Częstochowie

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

10.

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci ŚN i nN w miejsce demontowanej słupowej stacji transformatorowej S-118 „ Kłobuck Orzeszkowa 1 ”, przebudowa i demontaż linii napowietrznej ŚN, budowa linii kablowych ŚN i nN, przebudowa linii napowietrznych nN wraz z przyłączami  

ul. Orzeszkowej, Zamkowa i 11-go Listopada w Kłobucku

11.

Wewnętrzne instalacje elektryczne wraz z układem zasilania i instalacją RTV w budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka

ul. 11-Listopada 23 w Kłobucku

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

12.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z włączeniem do sieci SN i nN oraz wykonaniem podziału sieci nN

ul. Baśniowa w Częstochowie

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

13.

Budowa zasilania podstawowego i rezerwowego wraz z układem SZR dla zasilania sterownika sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą jego lokalizacji, przebudową kanalizacji teletechnicznej i częściową przebudową kabli sygnalizacyjnych i koordynacyjnych

skrzyżowanie al. Jana Pawła II z al. Armii Krajowej w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie