ul. Kutrzeby 32, 42-200     Częstochowa

     Wykaz dokumentacji techniczno-prawnych wykonanych w 2004r.  

L.p.

Zakres opracowania

Obiekt

Inwestor

1.

Budowa zasilania elektroenergetycznego budynku mieszkalnego

ul. Geodetów 71 w Częstochowie

Aleksander Kotyl

2.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Zakład Energetyczny Częstochowa S.A.

Zakład Energetyczny Częstochowa S.A.

3.

Rozbudowa linii napowietrznej nN dla zasilania działek 366/5, 366/6, 366/8, 366/9 w miejscowości Władysławów

Władysławów gmina Miedźno

4.

Budowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku sklepowo-magazynowym

ul. Częstochowska

w Walenczowie

PPH Tabo-plast

5.

Budowa układ zasilania i wewnętrzne instalacje elektryczne w kotłowni węglowo-gazowej Zakładu Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ Jan Kania “.

ul. Wiolinowa 3A w Częstochowie

Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze Jan Kania

6.

Budowa układ zasilania i wewnętrzne instalacje elektryczne w pracowni tomografii komputerowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

ul. PCK 1 w Częstochowie

ARGUS Jarosław Pietrzak

7.

Budowa tymczasowego zasilania kotłowni w budynku gimnazjum w Koziegłowach

Koziegłowy

P.P.U.H. FENIX s.c.

8.

Studium wykonalności dla zadania:

System  obszarowego sterowania świetlną sygnalizacją drogowo - uliczną

Częstochowa

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

9.

Budowa linii kablowej 15kV łączącej stacje
t
ransformatorowe S-307 15/0,4kV – S-308 15/0,4kV

ul. Iwaszkiewicza w Częstochowie

Zakład Energetyczny Częstochowa S.A.

10.

Budowa linii kablowej 15kV łączącej stacje     transformatorowe S-324 15/0,4kV – S-339 15/0,4kV

ul. Witosa w Częstochowie

11.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów w systemie numerycznym

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

12.

Budowa iluminacji kościoła p.w. Ciała i Krwi Chrystusa

al. Jana Pawła II nr 80 w Częstochowie

13.

Budowa układ zasilania i wewnętrzne instalacje elektryczne w wiacie magazynowej przy ul. Kisielewskiego 18/28B

ul. Kisielewskiego 18/28B w Częstochowie

Zakład Budowlano-Instalacyjny
Wachelka i Łyczba

14.

Przebudowa linii napowietrznej nN i  przyłączy przy posesjach 108 do 110

ul. Ikara w Częstochowie

Urząd Miasta Częstochowy

15.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z włączeniem do sieci 15kV i 1kV

ul. Przestrzenna w Częstochowie

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

16.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z włączeniem do sieci 15kV i 1kV

Wąsosz Górny gmina Popów

17.

Koncepcja naprawy systemu zasilania w energię
elektryczną Zakładu Produkcji Pasów Bezpieczeństwa

ul. Legionów 63 w Częstochowie

TRW Polska Sp. z o.o.

18.

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci 15kV i 1 kV dla zasilania osiedla domków jednorodzinnych

ul. Małopolska w Częstochowie

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

19.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z włączeniem do sieci 15kV i 1kV

Gęzyn gmina Poraj

20.

Wymiana kabla 15kV relacji: S-344 15/0,4kV ÷ S-679 15/0,4kV na terenie miasta Pajęczno

Pajęczno

21.

Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku mieszkalnego na działce nr 105

ul. Ikara 242 w Częstochowie

Wieński Leszek

22.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z włączeniem do sieci 15kV i 1kV

Dębie gm. Popów

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

23.

Budowa i włączenie kontenerowej stacji transformatorowej 6/0,4kV do sieci 6kV i 1kV 

ul. Krakowska 80 w Częstochowie

24.

Demontaż napowietrzno-wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV S-84 i budowa w jej miejsce kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z przebudową linii kablowych 15 i 1 kV

Konopiska Płuczka

25.

Rozbudowa sieci kablowej nN zasilanej ze stacji transformatorowej S-981

ul. Cicha w Mykanowie

26.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z włączeniem do sieci 15kV i 1kV

ul. Mączna w Częstochowie

27.

Budowa łącznika ul. Bór  z ul. Jagiellońską część południowa - przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych ŚN oraz budowa oświetlenia drogowego i parkowego.

ul. Jagiellońską i Bór w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

28.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z zasilaniem 15kV oraz budową i przebudową sieci 1kV przy ul. Klonowicza

ul. Klonowicza w Częstochowie

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

29.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z włączeniem do sieci 15kV i 1kV

ul. Tysiąclecia w Pankach

30.

Budowa obwodu napowietrzno-kablowego nN zasilanego ze stacji transformatorowej S-487 „Panki Osiedle

Panki

31.

Budowa sieci rozdzielczej nN dla zasilania budynków mieszkalnych w rejonie ul. Leśnej

ul. Leśna w Lublińcu

32.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z włączeniem do sieci 15kV i 1kV

Kostrzyna gm. Przystajń

33.

Modernizacja sieci rozdzielczej nN w miejscowości Kostrzyna

Kostrzyna gm. Przystajń

34.

Budowa zasilania elektroenergetycznego budynku mieszkalnego przy ul. Zuchów 22a, dz. nr 247/3

ul. Zuchów 22a w Częstochowie

Żaneta Sobieraj

35.

Budowa zasilania elektroenergetycznego budynku mieszkalnego przy ul. Martusewicz 12a,b

ul. Martusewicz 12a,b w Częstochowie

Tomasz Serwa

36.

Budowa oświetlenia ulicznego - droga dojazdowa i parking przed CF GOMMA

ul. Ku Słońcu 1 w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

37.

Budowa sygnalizacji świetlnej z dwustronnym układem zasilania. Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych kolidujących z przebudową skrzyżowania ulic: Jagiellońskiej, Orkana i Źródlanej

skrzyżowanie ulic: Jagiellońskiej, Orkana i Źródlanej w Częstochowie

38.

Budowa oświetlenia ulicznego wraz z budową układu zasilania na przebudowywanym skrzyżowaniu drogi DK-46 z drogą powiatową 08052

skrzyżowanie typu rondo  w Olsztynie

Urząd Gminy w Olsztynie

39.

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z przebudową kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych przy ul. Warszawskiej i Rędzińskiej

ul. Warszawska i Rędzińska w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

40.

Budowa oświetlenia ulicznego wraz z układem zasilania. Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych kolidujących z budową przedłużenia ul. Fieldorfa-Nila

Budowa północnego korytarza na odcinku od ul. Michałowskiego do ul. Św. Brata Alberta łączącego dzielnicę Północ i Wyczerpy z DK-1

ul. Fieldorfa-Nila w Częstochowie