ul. Kutrzeby 32, 42-200     Częstochowa

 

Wykaz dokumentacji
techniczno-prawnych
wykonanych w 2000r. 

 

 

    

L.p. 

Zakres opracowania 

Obiekt  

Inwestor  

1.

Budowa zasilania elektroenergetycznego  

 Centrala E-10B w: Pińczycach, Kuźnicy – Brzeziny Małe.

Telekomunikacja

Polska S.A.

 Zakład

 Telekomunikacji

 Częstochowa

2.

Wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne  

 Centrum promocji TPSA

przy ulicy Klasztornej w Częstochowie.

3.

Budowa zasilania elektroenergetycznego  

 Szafy systemu dostępowego ONU na terenie gminy

 Koziegłowy w miejscowościach: Gniazdów, Koziegłówki,  

 Siedlec, Mzyki, Cynków, Wojsławice, Mysłów.   

 oraz na terenie gminy Poraj w miejscowości Masłońskie  

4.

Budowa zasilania elektroenergetycznego  

 Szafy systemu dostępowego ONU na terenie gminy

 Kłomnice w miejscowościach: Zawada, Rzerzęczyce, 

 Pacierzów,  Zdrowa, Garnek, Skrzydłów, Witkowice,

 oraz na terenie gminy Koszęcin w miejscowości Sadów  

5.

Budowa zasilania elektroenergetycznego  

 Stacja bazowa Bt-2276 w miejscowości Hucisko

Polkomtel S.A.  
6.

Przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych dalekosiężnych  

 Trasa DK-1 w miejscowości Wrzosowa  

Generalna Dyrekcja

Dróg Publicznych

Okręg Południowy  

7.

Modernizacja sygnalizacji świetlnej z wymianą sterownika i budową pętli akomodacyjnych  

 Skrzyżowanie trasy DK-1 z drogą wojewódzką 789

 w miejscowości Koziegłowy  

8.

Modernizacja sygnalizacji świetlnej z wymianą sterownika i budową pętli akomodacyjnych  

 Skrzyżowanie trasy DK-1 z drogą wojewódzką 904 i 791

 w miejscowości Kolonia Poczesna  

9.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego  

 Ulica Jasińskiego w Częstochowie  

Urząd Miasta Częstochowy  
10.

Budowa oświetlenia ulicznego wraz z budową zasilania i szafy sterowniczej oświetlenia  

 Ulica Filomatów w Częstochowie  

Miejski Zarząd

Dróg i Mostów

w Częstochowie  

11.

Demontaż istniejącej linii napowietrznej wraz z jej skablowaniem; budowa oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i budową szafy sterowniczej. 

 Ulica Łódzka od ulicy Okulickiego do ulicy Małopolskiej

 w Częstochowie  

13.

Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i budową szafy sterowniczej. 

 Ulica Kątkiewicza w Częstochowie  

14.

Budowa oświetlenia ulicznego wraz z przebudową sieci napowietrznej n.n. 

 Ulica Kolejowa w Częstochowie  

15.

Budowa oświetlenia ulicznego.  

 Ulica Sejmowa w Częstochowie do granic miasta  

16.

Modernizacja oświetlenia ulicznego.  

 Ulica Ludowa i Kisielewskiego w Częstochowie  

17.

Budowa zasilania elektroenergetycznego drugostronnego.  

 Sterownik sygnalizacji świetlnej

przy al. Wojska Polskiego i ul. Legionów w Częstochowie  

18.

Rozbudowa sieci napowietrznej n.n. wraz z budową oświetlenia ulicznego.  

 Ulica Srebrna w Mariance Rędzińskiej  

Urząd Gminy

w Rędzinach  

19.

Budowa oświetlenia ulicznego i oświetlenia placu szkolnego.  

 Ulica Działkowców w Rędzinach  

20.

Budowa ogrodzenia zabezpieczającego stację słupową i stanowiska słupowe wraz z budową sieci uziemiającej.  

 Przedszkole przy ulicy Puławskiego 7 w Myszkowie  

Zarząd Miasta Myszków  

21.

Budowa zasilania elektroenergetycznego; budowa oświetlenia zewnętrznego; przebudowa urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych; wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.  

 Stacja paliw i hotel w miejscowości Krzepice  

W.P.I. „ Wudimeks ”

22.

Wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.  

 Sąd Rejonowy przy ul. Sądowej 3 w Lublińcu  

Sąd Okręgowy

w Częstochowie

23.

Zasilanie wentylacji i klimatyzacji.  

 Wojewódzki Szpital Zespolony

przy ulicy PCK w Częstochowie

Wojewódzki Szpital Zespolony

w Częstochowie

24.

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci 15 i 1 kV

 Stacja paliw płynnych ARAL

przy ulicy Stelmacha i Kilińskiego w Lublińcu  

ARAL POLSKA  

25.

Budowa zasilania elektroenergetycznego nośników reklamowych CL/S i D/R3/T.

 parking marketu TESCO

przy ul. Drogowców 6 w Częstochowie

TESCO POLSKA  

26.

Budowa zasilania elektroenergetycznego.  

 Przepompownie ścieków przy ulicach:

Zawodziańskiej, Mstowskiej i Turystycznej w Częstochowie

„ Inwestsat ”  

27.

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych; budowa oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i budową szafy sterowniczej. 

 Przebudowa układu komunikacyjnego Politechniki Częstochowskiej przy alei Armii Krajowej w Częstochowie

Politechnika Częstochowska  

28.

Przebudowa linii kablowych 6 kV. 

 Placu budowy Centrum Zaopatrzenia Makro

 przy ulicy Jagielońskiej w Częstochowie

ARKUS  B.P.D.  

29.

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem jej do sieci 15kV przy ul. Bialskiej; przebudowa i włączenie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV do sieci 15 kV przy ul. Kaspra del Bufalo w Częstochowie.

 Osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ulic:

Bialskiej, Zakopiańskiej, Ukrytej, Kaspra del Bufalo, Karaszewicza i Łowickiej w Częstochowie

Zakład

Energetyczny Częstochowa S.A. 

30.

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci 15 i 1kV  przy ulicy Kowalczyka w Częstochowie.

 Osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ulic:

Geodetów, Kowalczyka i Makuszyńskiego w Częstochowie  

31.

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci 15 i 1 kV; modernizacja sieci rozdzielczej n.n. przy ulicy Huculskiej i Lwowskiej w Częstochowie.

 Osiedle domków jednorodzinnych

przy ulicy Lwowskiej i Huculskiej w Częstochowie

32.

Budowa oświetlenia i napowietrznej sieci oświetleniowo-rozdzielczej wraz z częściową przebudową istniejących sieci elektroenergetycznych; przebudowa rozdzielni n.n. w istniejącej stacji KTb; zasilanie i budowa szaf sterowniczych.  

 Miejscowość: Szarlejka Nowa i Gorzelnia Nowa

33.

Rozbudowa sieci napowietrznej n.n.  

 Miejscowość: Ludwinów, Kusięta Małe, Małusy Małe, Pukarzów,

34.

Przebudowa linii napowietrznej n.n. wraz z budową zasilania elektroenergetycznego odbiorców.  

Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia

przy ulicy Fabrycznej w Rędzinach  

35.

Budowa zasilania elektroenergetycznego wraz z budową zestawów złączowo-pomiarowych.  

 Budynek mieszkalny wielorodzinny i oczyszczalnia ścieków w miejscowości Żytno  

36.

Przebudowa linii napowietrznej n.n. wraz z budową zasilania elektroenergetycznego budynków przy ulicy Rocha w Częstochowie.  

 Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia

przy ulicy Sikorskiego w Częstochowie  

37.

Budowa zasilania elektroenergetycznego.  

 Osiedle domków jednorodzinnych

przy ulicy Brzechwy i Szkolnej w Kamyku  

38.

Budowa zasilania elektroenergetycznego dwustronnego.  

 Budynki mieszkalne wielorodzinne w rejonie ulic:

Bialskiej, Okulickiego i Kujawskiej w Częstochowie

39.

 Budowa zasilania elektroenergetycznego

 Budynki mieszkalne w Częstochowie przy ulicy: Młodości 51, Gnieźnieńskiej 163, Długiej 175, Łanowej 18, Wawelskiej 26, Toruńskiej 14, Głębockiego 12, Orawskiej 14, Diamentowej,  Skrzetuskiego 18, Sokolej 32,Torowej 452, Namysłowskiej, Sasankowej, Gminnej 394, Grafików 726, Brata Alberta 19, Wola Kiedrzyńska 46, Meliorantów 29, Makuszyńskiego 124, Świętokrzyskiej 2, Odrodzenia 939, Brzezińskiej, Złogi 88, Łanowej 22, Pastelowej 43, Królewskiej 23, Cyrklowa 59, Wielkoborskiej 127, Szparagowej 22/26, Spadochroniarzy 27, Społecznej 25, Malczewskiego 34, Przestrzennej 20, Ikara 8, Radomskiej 89, Dobrzyńskiej 101 i 103, Borówkowej 9, Wodzickiego 59, Trawowej 16, Suwalskiej 13, Cegielnianej 8.

Częstochowa: Zakład fryzjerski  przy ul. Sasankowej, Firma Hurt Rower przy ul. Drogowców 12, BIG Bank S.A. przy al. NMP 37, Lodziarnia Consoni przy ul. Wyzwolenia 9, PUH POL-MAX  przy ul. Ogrodowej 29.

 Budynki mieszkalne w miejscowości Lubliniec przy ulicy:  

  Piaskowej 2709/128, 2709/130, 524/2, 3082, Zachodniej,  Stara Kolonia 290 i 2923; Łowoszowa przy ulicy Wędryńskiej, Boronów przy ul. Wolności, Dobrodzień przy ul. Opolskiej, Kowale przy ul. Szkolnej 358, Lisów przy ul. Kwiatowej i Szkolnej, Kuśmidry przy ul. Polnej 563, Świercze przy ul. Bronieckiej 83, Olesno przy ul. Matejki 20, Rusinowice przy ul. Piaskowej 39, Kozłowice przy ul. Polnej 453, Koszęcin przy ul. Miodowej, Ciasna przy ul. Zjednoczenia, Cieszowa przy ul. Zielonej, Chwostek przy ul. Morcinka, Sadów przy ul. Kochcickiej, Dębowa Góra 4. 

 Budynki mieszkalne w miejscowości Myszków przy ulicy:

 Kochanowskiego, Modrzejowskiej, Podgórnej, Sadowej

 i Kościuszki. Żarki Letnisko przy ulicy: Jodłowej 4560, Ogrodowej 765, Tuwima 20; Żarki przy ulicy: Ogrodowej 13, Częstochowskiej 1625;Szczekociny przy ulicy Polnej 48, Zawada Pilicka 204, Brzozowa Gabryjelów 73/21, Ojsławice 206, Biała Wielka, Bogumiłek, Ludwinów 27B, Czatachowa, Koniecpol 5913, Jaroszów 84, Gabryjelów 73, Niegowa 1402, Podlesie 1a, Bieganów 118, Sokolniki 34a, Siedlec Mały 61, Brzozowa, Pukarzów, Zawada Pilicka 212, Siedlec Duży 78 i 79, Koziegłowy przy ulicy Porajskiej i Żareckiej, Morsko 56/4, Żeniszów przy ul. Długa 150, Pustkowie Lgodzkie 171, Siedlec Mały 23,  Kusięta Małe 980, Podlesice 696, Ogorzelnik 105, Koniecpol przy ul. Częstochowskiej 12, Rędziny przy ul. Ołowianka 10,

 Zakład Cholewkarski przy ulicy Ogrodowej 2 w Żarkach,

 Gospodarstwo Agroturystyczne przy ul. Sportowej 5 w Lelowie, Budynek gospodarczo-mieszk. przy ul. Lesnej w Pińczycach, Budynek plebanii w Moskorzewie, Budynek gospodarczo-mieszkalny przy ul. Łazy w Cynkowie .