Pracownia projektowa 

   

1.    mgr inż. Jerzy Grudziński – właściciel – główny projektant

zawód inż. elektroenergetyk

uprawnienia projektowe i wykonawcze bez ograniczenia UAN VIII / 83861/61/86

tel. kom. 0-602-627-229

 

 Pracownia geodezyjna   

   

1.    Bogdan Grudziński – geodeta uprawniony

zawód tech. geodeta

uprawnienia nr 8010 G.U.G.iK.

tel. kom. 0-602-644-424

2.    Janusz Drewniak – geodeta uprawniony

zawód tech. geodeta

uprawnienia nr 909 G.U.G.iK.

tel. kom. 0-604-232-694