ul. Kutrzeby 32, 42-200 Częstochowa

Zakład Projektowania i Nadzoru
Instalacje Elektryczne i Teletechniczne
mgr inż. Jerzy Grudziński 

  Desing and Supervision Enterprise
Electrical & Teletechnical Installations
Jerzy Grudziński M. Eng. 

Rok założenia firmy 1991r.

Właściciel - główny projektant mgr inż. Jerzy Grudziński projektuje od 1979r.

Praktyka zawodowa

1.         1978 ¸ 1979r. Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie – Wielobranżowy Zakład Budowlano- Remontowy

                                      – st. inspektor działu przygotowania produkcji i rozliczenia

2.         1979 ¸ 1982r. Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie - Z.P. i U.I. " Inwestprojekt “

                                      Pracowna Projektowa w Zespół Instalacji Eiektrycznych i Teletechnicznych – st. asystent projektanta

3.         1982 ¸ 1983r. S. M. „ Segment “ Fabryka Domków Jednorodzinnych – elektromonter

4.         1982 ¸ 1983r. Przedsiębiorstwo „ Elektromontaż II Katowice “ – elektromonter

5.         1983 ¸ 1987r. S. M. „ Segment “ – Zakład Budowlano Montażowy - kierownik grupy robót elektrycznych i instalacyjnych.

6.         1987 ¸ 1994r. S. M. „ Segment “ - inspektor nadzoru robót elektrycznych i teletechnicznych.

7.         1995 ¸ 1999r. Wielobranżowa Firma Projektowa Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ Projekt “ s.c. – współwłaściciel

8.         1991r.              Założenie własnej firmy - Zakład Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryczne  i Teletechniczne mgr inż Jerzy Grudziński

 

 Zakład Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

mgr inż. Jerzy Grudziński

świadczy usługi w zakresie

projektowania i nadzoru inwestycyjnego:

Sieci i urządzeń elektroenergetycznych bez ograniczenia napięcia

Sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej

Sieci komputerowych, telewizji kablowej i przemysłowej

Kompletnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych:

- siły i oświetlenia ogólnego , awaryjnego, ewakuacyjnego i przeszkodowego

- odgromowych i przepięciowych

- telekomunikacyjnych

- komputerowych

- telewizji kablowej i przemysłowej

- sterowania i sygnalizacji

- alarmowych i antywłamaniowych

- przeciwpożarowych

obsługi geodezyjnej

Pomiary sytuacyjno wysokościowe

Aktualizacja map do celów projektowych

Wytyczenia obiektów budowlanych

Inwentaryzacja i wytyczenia urządzeń podziemnych i nadziemnych

Firma ściśle współpracuje z projektantami branży:

urbanistycznej, architektonicznej, konstrukcyjnej,

drogowej, sanitarnej,

oraz firmami prowadzącymi wykonawstwo

 

 Dewizą firmy jest :

fachowość, nowoczesne rozwiązania,
wysoka jakość, szybka realizacja,
konkurencyjne ceny